การตลาดออนไลน์ กับระบบ AI สำคัญเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร

การตลาดออนไลน์ กับระบบ AI สำคัญเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร หากจะพูดถึงการค้าขายหรือการตลาดในยุคปัจจุบันนี้ สิ่งที่กำลังมาแรงที่สุด คือ การตลาดออนไลน์ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคม Social Media ที่เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อ ในขณะเดียวกันธุรกิจออนไลน์เองก็ต้องรีบฉวยโอกาส พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น เพราะหากเดินช้าแม้เพียงก้าวเดียว คู่แข่งอาจวิ่งแซงหน้าเราไปได้ View More การตลาดออนไลน์ กับระบบ AI สำคัญเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร